ZWPałuczanin

ZW

XXII zjazd KFTW


26-28 maja 2017

Ostróda 2017


Ogólnopolskie zawody w wędkarstwie spławikowym

Naszą pasją jest wędkarstwo !!!

Aktualności

Członkowie ZW "Pałuczanin" w programie "Region Pełen Lata" w TVP3 Bydgoszcz

13 lipca 2017 roku członkowie Związku Wędkarskiego "Pałuczanin" w Żninie, kolega Witold Burchardt - honorowy prezes, oraz Eugeniusz Stępień w programie "Region Pełen Lata" telewizji TVP3 Bydgoszcz, zachęcali do wędkarstwa na pałuckich wodach.
Relacja od 35:20 minuty.

więcej...

Drużynowe Zawody Wędkarskie

Związek Wędkarski "Pałuczanin" zaprasza do udziału w drużynowych zawodach wędkarskich które odbędą się 2 lipca 2017r. (niedziela).

więcej...

18 czerwca 2017 roku, nad jeziorem Żnin Małe odbyły się zawody wędkarskie w kategorii Senior, Senior Starszy.

W zawodach wzięło udział 26 zawodników. Zawody zostały zorganizowane przez Związek Wędkarski "Pałuczanin" w Żninie, przy dotacji Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Żninie.

więcej...

11 czerwca 2017 roku, nad jeziorem Żnin Małe odbyły się zawody wędkarskie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

W zawodach brało udział ponad 40 zawodników. Zawody zorganizowane zostały przez Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie przy wsparciu Brico Marche, IZAP Sklep Zoologiczno-Wędkarski, Starostwo Powiatowe oraz Firmie Jaxon, za które wszystkim serdecznie dziękujemy.

więcej...

W dniach 26-28.05.2017 roku, w Żninie i Wenecji odbył się XXII Zjazd Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich organizowany przez Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie.

Podczas zjazdu odbyły się zawody wędkarskie zaliczane do Pucharu Federacji Towarzystw Wędkarskich. W sobotę rozegrano zawody spławikowe na jeziorze Czaple w Żninie, natomiast w niedzielę wędkarze rywalizowali w zawodach spinningowych na jeziorze Skrzynka w Wenecji. W zawodach uczestniczyło 27 zawodników z Torunia, Kwidzyna, Mrągowa, Giżycka, Bledzewa, Cedyni i Żnina. Rewelacyjnie spisali się żnińscy wędkarze, którzy wygrali zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.

więcej...

Ogólnopolskie zawody w wędkarstwie spławikowym - Ostróda 2017

22 kwietnia 2017 roku Ostródzkie Towarzystwo Wędkarskie zorganizowało ogólnopolskie zawody w wędkarstwie spławikowym zaliczane do punktacji Pucharu Krajowych Federacji Towarzystw Wędkarskich. W zawodach wzięło udział 13 drużyn 3 osobowych. Zawodnikom towarzyszyła bardzo niesprzyjająca aura. Było zimno i momentami wiał silny wiatr co nie sprzyjało braniom.

więcej...

Bądź na bieżąco, polub nasz profil na Facebooku i śledź najnowsze informacje

Czym się zajmujemy

Drużynowe Zawody Wędkarskie

Związek Wędkarski "Pałuczanin" zaprasza do udziału w drużynowych zawodach wędkarskich które odbędą się 2 lipca 2017r.

Program zawodów:
6:00 – zbiórka przy stanicy WOPR i zapisy zawodników
6:50 – losowanie stanowisk
7:00 – zajmowanie stanowisk
7:15 – nęcenie
7:30 – rozpoczęcie łowienia
11:30- zakończenie łowienia i ważenie ryb
12:00 – obiad, wręczenie nagród i zakończenie zawodów

Buildings

O nas

Dnia 21 czerwca 1945 r. Powołano Związek Sportowy Wędkarzy „WARTA” w Poznaniu pododdział na powiat żniński w Żninie który liczył 20 członków. Pierwszym przewodniczącym był Władysław Chyliński – ojciec wędkarstwa na pałukach.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich w dniu 19 marca 1950 roku powołuje nową jednostkę organizacyjną na terenie kraju pod nazwą „Polski Związek Wędkarski” koło w Żninie. W roku 1950 roku koło liczyło 78 członków i w miarę upływu lat systematycznie zwiększało liczbę swych członków. Podstawowymi łowiskami dla naszych wędkarzy były wody których gospodarzem było Państwowe Gospodarstwo Rybackie z siedzibą w Łysininie gm. Gasawa. Współpraca z gospodarzem wód – PGRyb. Łysinin i jednocześnie wydawcą zezwoleń na sportowy połów ryb na tym terenie układała się dla wędkarzy bardzo pomyślnie. Wędkarze naszego koła wykonywali szereg czynów społecznych na rzecz PGRyb. między innymi zadrzewianiem brzegów jezior itp.

Następuje dalszy rozwój Kola i jego aktywności przejawiającej się organizowaniem zawodów wędkarskich i działalności na rzecz PGRyb. Łysinin. W 1955 roku koło liczy 95 członków, a w latach 1960-65 liczba ta wzrasta do 391 członków. Działalność koła charakteryzuje ożywiona działalność sportowa między innymi organizowanie zawodów takich jak:
- o mistrzostwo Koła w kategorii juniorów i seniorów.
- Organizowanie zawodów w ramach „Lato na pałukach”

W roku 1975 minęła rocznica 25-lecia istnienia Polskiego Związku Wędkarskiego. Jako członkowie tej organizacji rocznicę jej istnienia uczciliśmy przede wszystkim pracą nad jego rozwojem. Z tej okazji z inicjatywą Zarządu Okręgu PZW Bydgoszcz zorganizowano 22-drugie Gruntowe Wędkarskie Mistrzostwa Świata na kanale bydgoskim. W roku Jubileuszu Koło nasze liczyło 539 członków. W omawianym okresie Koło posiada 2 łodzie wędkarskie na Jeziorze Żnin-Duże które za opłatą udostępniano członkom naszego koła. W dniu 7 marca 1976 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym ustalono co następuje:
- zwiększenie liczby członków Koła, a w szczególności kobiet i młodzieży;
- pozyskanie lokalu niezbędnego do działalności biura Zarządu;
-zwiększenie walki z kłusownictwem rybackim poprzez nasilenie kontroli przez Straż Rybacką;
- zakupiono sztandar Związku.

W roku 1981 w dniach 5-10 października delegacja Naszego koła spotkała się z władzami Koła Perleberg. Pobyt w Wittemberge zbiegł się z Narodowym Świętem tj. 32-rocznicą powstania NRD i z tej okazji zaplanowane zostały między innymi zawody wędkarskie DAV Wittemberge i PZW Żnin. W 1983 r. odbyła się Krajowa Konferencja PZW, w której uczestniczył Prezes naszego Koła p. Zygmunt Kuchciński. Na konferencji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Głównym PZW a Zrzeszeniem PGRyb ustalające opłaty za wędkowanie na wodach udostępnionych do wędkowania. W 1984 r. powołano sekcje wędkarskie przy zakładach pracy. Stan członków Koła na dzień 31.12.1984 r. wynosił 814 osób. W dniu 40-rocznicy powstania Koła tj. 21 czerwca 1985 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Koła. Przedstawiciel okręgu PZW w Bydgoszczy wręczył Prezesowi Koła okolicznościowy puchar z okazji rocznicy powstania Koła. Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 18 marca 1990 r. członkowie Koła, uzasadniając swą decyzję wnoszeniem wysokich składek w znaczącej ( prawie 55% ) części przypadającej na utrzymanie władz Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego Związku Wędkarskiego, postanowili utworzyć samodzielny związek pod nazwą Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie. Na zebraniu tym wybrano Komitet Założycielski ZW „Pałuczanin” w liczbie 17 osób oraz jego Prezydium w składzie 4 osób. W zebraniu uczestniczyło 276 osób i wszyscy obecni głosowali za powyższą uchwałą. Zgonie z Prawem o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. uchwalono statut, który został przekazany do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy celem zatwierdzenia. Na posiedzeniu w dniu 3 marca 1992 r. Sąd postanowił zarejestrować stowarzyszenie o nazwie Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie. W rejestrze stowarzyszeń w dziale A po nr 144 dokonano wpisu: Stowarzyszenie o nazwie Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie – terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i gmina Żnin. Uroczystości jubileuszu 50-lecia powstania Koła i wędkarstwa na Pałukach odbyły się w dniu 25 czerwca 1995 r. w Restauracji „Pod Czaplą” nad Jeziorem Żnin Małe. W 1995 roku dzięki staraniom członków Zarządu, pomocy Burmistrza Żnina inż. Leszka Jakubowskiego oraz Członków Zarządu Miejskiego w Żninie udało się kupić lokal o powierzchni 30 m2 usytuowany w Żninie przy ul. Sienkiewicza na działce nr 662/3.

Lata 1997 – 2001. Jednym z pierwszych zadań jakich podjął się Zarząd w tym okresie to inwentaryzacja dróg dojazdowych do jezior. Zadanie to wg zapewnień Burmistrza Żnina miała wykonać Fundacja Ekologiczna we współpracy z Urzędem Rejonowym w Żninie. Podobnie jak w poprzednich latach, w roku 1997 przeprowadzono następujące imprezy dla członków Koła:
- zawody sekcji przyzakładowych;
- zawody o mistrzostwo Koła;
- zawody Zarządu.

Nawiązano również współpracę z samodzielnym Towarzystwem Wędkarskim w Iławie w celu wymiany doświadczeń. Współpraca kontynuowana jest do chwili obecnej. W 1999 r. Zarząd zajmował się następującymi zagadnieniami:
- Wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Żninie w sprawie ustalenia własności torfowisk w Jaroszewie oraz niezgodnego z obowiązującymi przepisami grodzenia działek przez właścicieli aż do lustra wody bez możliwości dostępu do jeziora.
- Prezes Koła wraz ze Skarbnikiem wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 50-lecia istnienia Spółki Rybackiej w Łysininie oraz Koła Wędkarskiego „Wełna” w Rogowie.
- Zorganizowano po raz pierwszy zawody wędkarskie o puchar Starosty. Do udziału w zawodach zaproszono drużyny wędkarskie z następujących kół: Janowiec Wlkp., Gąsawa, Rogowo, Łabiszyn, Barcin, Żnin. I miejsce i puchar Starosty zdobyła drużyna z Janowca Wlkp.

W roku 2000 Zarząd zajmował się następującymi sprawami i zagadnieniami:
- Prowadzeniem działalności statutowej Związku Wędkarskiego „Pałuczanin”;
- Propagowaniem idei wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zawodów wędkarskich, wyświetlanie filmów o tematyce wędkarskiej oraz organizowanie egzaminów na Kartę Wędkarską;
- Pozyskiwaniem sponsorów, współpracą z władzami miasta i powiatu;
- 28 maja 2000 r. Eugeniusz Stępień wziął udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Niezależnych Towarzystw Wędkarskich. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne związane z utworzeniem Federacji Niezależnych Towarzystw Wędkarskich jako partnera do rozmów z Ministerstwem Rolnictwa przy kolejnej nowelizacji Prawa Wodnego.
- W 2000 roku w wyniku oszczędnej gospodarki środkami finansowymi udało się zgromadzić środki i dokonać zakupu nowoczesnej wagi elektronicznej. Nowy zakup w ewidentny sposób usprawnił obsługę zawodów wędkarskich poprzez szybki i dokładny odczyt wagi złowionych ryb.
W dniu 5 maja 2001 r. odbył się zjazd członków Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich z siedzibą w Kwidzyniu. Zjazd miał miejsce w Giżycku na Mazurach, a jego celem było ukonstytuowanie się Zarządu Federacji. Nasze Koło reprezentowali p. Eugeniusz Stępień i p. Mirosław Chmiel. Skarbnik naszego Koła, p. Eugeniusz Stępień, został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich. Nie wszyscy żnińscy wędkarze wiedzą, iż ówczesny Prezes ZW „Pałuczanin” p. Taduesz Mazany był najstarszym urzędującym Prezesem w historii żnińskiego Koła Wedkarskiego. W roku 2001 ukończył 74 lata. Za swą społecznikowską długoletnią działalność odznaczony został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Krzyżem Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski.
Związek Wędkarski "Pałuczanin" w Żninie działa na terenie powiatu żnińskiego od 1991 r. Zakres działania:
- sprzedaż zezwoleń wędkarskich
- przeprowadzanie egzaminu celem uzyskania karty wędkarskiej
- organizowanie zawodów wędkarskich
a) podlodowych
b) w kategoriach:
1. senior
2. senior starszy
3. sekcji przyzakładowych
4. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- udział w zawodach o puchar starosty
- udział w zawodach o puchar prezesa gospodarstwa rybackiego. Związek współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Żnin, Starostwem, Gospodarstwem Rybackim w Łysininie. Współpracuje również z zakładami pracy na terenie gminy Żnin. Związek Wędkarski "Pałuczanin" zrzeszony jest w Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich. Związek posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminu na kartę wędkarską.

ZW "Pałuczanin" w liczbach

257+
Członków
72+
Lat działalności
355+
Imprez wędkarskich
55+
Jezior do wędkowania

Nasz zespół

John

Łukasz Wysocki

Prezes

tel. 665 416 160

Irek

Ireneusz Kruzel

vice-prezes

tel. 660 597 955

Włodek

Włodzimierz Dolaciński

Skarbnik

tel. 889 369 529

Antoni

Antoni Podwysocki

Gospodarz

tel. 695 931 121

Członkowie Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich